TensorFlow

TensorFlow to otwartoźródłowa biblioteka programistyczna napisana przez Google Brain Team. Wykorzystywana jest w uczeniu maszynowym i głębokich sieciach neuronowych. Została wydana 9 listopada 2015 roku