Google Trends

Google Trends to narzędzie obrazujące trendy wyszukiwanych fraz na całym świecie. Możemy zawężać wyniki do wybranego kraju oraz zakresu czasu. W serwisie Google Trends zostało umieszczone narzędzie Google insights for search, umożliwiające analizowanie kierunków wyszukiwań online realizowanych w Google u. Przy użyciu tego narzędzia możemy:

  • identyfikować słowa kluczowe wyszukiwania najczęściej używane w danym obszarze geograficznym lub przedziale czasowym
  • porównywać popularność różnych słów kluczowych w określonym przedziale czasowym
  • wyświetlać najczęściej używane słowa kluczowe dla danego tematu
  • wyświetlać nowo powstające słowa kluczowe wyszukiwania i identyfikować terminy najbardziej popularne w danym kraju