CPC

CPC (cost per click) model rozliczenia reklamy który opiera się na ustaleniu ceny za jedno kliknięcie w reklamę