Test Turinga

Test Turinga na czym polega i jak działa? Jak wykryć sztuczną inteligencję?

Test Turinga sprawdza zdolność maszyny do posługiwania się językiem naturalnym. W założeniu testu człowiek przed komputerem ma zadawać pytania tak jak np. podczas rozmowy przez komunikator (w formie tekstowej) jednocześnie człowiek ten jest świadomy, że jednym z dwóch jego rozmówców jest maszyna, a drugim człowiek. Głównym zadaniem jest ocena czy odpowiedzi które otrzymał są odpowiedziami udzielonymi przez komputer czy przez człowieka. Jeżeli człowiek nie byłby w stanie odróżnić maszyny od człowieka, można powiedzieć, że maszyna przeszła Test Turinga. Współcześnie odniesienia do testu Turinga są bardzo częste ze względu na popularyzację uczenia maszynowego i coraz szersze jej wykorzystanie w naszym życiu codziennym.

Test Turinga - Na czym polega? Jak działa?