Tensor processing unit

Tensor Processing Unit to układ scalony specyficzny dla aplikacji akceleratora sztucznej inteligencji, opracowany przez Google specjalnie do uczenia maszynowego sieci neuronowych, w szczególności przy użyciu własnego oprogramowania TensorFlow firmy Google.