SQL Injection

SQL Injection to atak na bazę danych wykorzystujący lukę w zabezpieczeniach, który polega na zmianie parametrów zapytania (query) wysyłanego do bazy danych typu SQL. Taki atak umożliwia dostęp do danych zawartych w bazie osobom niepowołanym.