ROI

ROI (return on investment) to wskaźnik umożliwiający obliczenie jak owocny był budżet zainwestowany w reklamę – mówiąc inaczej, ROI umożliwia określenie jak użyteczna była przeprowadzona kampania reklamowa, czyli ile przyniosła sprzedaży.