Inbound marketing

Inbound marketing, którego celem jest doprowadzenie do tego, aby to użytkownik szukał firmy. Nowe techniki marketingowe uczyniły inwazyjne metody marketingu tradycyjnego (zwanego marketingiem outbound) mniej skutecznymi i bardziej kosztownymi. Zamiast męczyć ludzi reklamami telewizyjnymi, można tworzyć materiały wideo, które potencjalni klienci zechcą oglądać. Zamiast kupować przestrzeń reklamową w publikacjach papierowych, można stworzyć własnego blog, który będą czytać klienci. Inbound marketing dąży do stworzenia ścisłych relacji pomiędzy firmą i potencjalnymi klientami, przyciągając ich wartościowymi treściami, wiążąc się z nimi w mediach społecznościowych w celu przekształcenia ich w okazję do sprzedaży. Ucząc, że z upływem czasu ludzie ci zapoznają się z produktami i usługami danej firmy, a ją samą uznają za wiarygodne źródło. Poniżej prezentujemy grafikę, na której nakreśliliśmy zbiór działań wchodzących w zakres nowoczesnego inbound marketingu.

Inbound marketing - Infografika

Wykorzystując inbound marketing, tworzymy spójny i kompleksowy wizerunek firmy, nawiązujemy bliższe relacje z naszymi klientami ale także poprawiamy sprzedaż oraz współczynnik konwersji – klienci chętniej będą do nas wracać oraz polecać produkty takiej firmy. Ten rodzaj budowania wizerunku i zwiększania sprzedaży to już rzeczywistość a nie nowość – warto o tym pamiętać.