Clickbait

Pojęcie Clickbait najczęściej odnosi się do artykułów na stronach informacyjnych. Zazwyczaj jest to miniaturki zdjęcia opatrzona sensacyjnym i przejaskrawionym tytułem, po kliknięciu przenosi do artykułu, którego treść jest zazwyczaj mniej sensacyjna. Technika ta stosowana jest powszechnie przez polskie i zagraniczne redakcje informacyjne w celu „łowienia” czytelników i ruchu na stronie, który jest źródłem wyświetleń zawartych w treści tych artykułów reklam np. typu Display. Tytuły clickbaitowe mają zazwyczaj wysoki CTR.